Nature's Help CAPSULES VOOR DE VROUW

Nature’s Help capsules voor de vrouw bestaan uit nauwkeurig geselecteerde componenten waarvan bekend is dat zij een gunstige uitwerking hebben op de geestelijke en fysieke gesteldheid van de vrouw.

Regelmatig gebruik van Nature’s Help capsules voor de vrouw kan zorgen voor:
• algeheel gevoel van welzijn
• toegenomen vitaliteit
• regulering van de maandelijkse cyclus
• verbetering van de concentratie en geestelijke alertheid
• regulering van de leeftijdsovergang
• stimulering van de afweerkrachten
• een positief lichamelijk en geestelijk gevoel “alles weer aan te kunnen”

Nature’s Help capsules voor de vrouw is een natuurlijk produkt dat door zijn opbouwende werking volledig inspeelt op die specifieke behoefte van de vrouw n.l., probleemloos functioneren, zonder al te veel gehinderd te worden door die typische vrouwelijke onvolkomenheden die te maken hebben met schommelingen in de hormoonspiegel. Voor een groot gedeelte wordt bij de vrouw, meer nog dan bij de man, het lichamelijk goed functioneren bepaald door de werking van de hormoonvormende klieren en dan met name de geslachtsklieren. Onregelmatig functioneren hiervan kan schommelingen in de hormoonspiegel veroorzaken met als gevolg: depressiviteit, menstruatieklachten, spanningen, opvliegers, vermoeidheid, overgangsproblemen, overgangsklachten etc.
Een goed functioneren van de hormoonvormende klieren is juist voor vrouwen van groot belang. Een gezonde levenswijze kan daartoe bijdragen.
Veel vers fruit, verse groenten, volkorenprodukten, rauwkost, verse zuivelprodukten en zeer matig met dierlijke vetten, suiker, witte meelprodukten, alcohol, tabak, koffie en lege calorieën is zeker aan te bevelen.
Daarnaast kan het wenselijk zijn, een voedingssupplement te gebruiken zoals Nature’s Help capsules voor de vrouw, als ondersteuning van de werking van het vrouwelijke organisme. De samenstelling van Nature’s Help capsules voor de vrouw leent zich daar bij uitstek voor.

Royal Jelly
Een stof uit de Bijenkorf die door de werkbijen aan een Koninginnebij wordt verstrekt.
De werkbij en de Koninginnebij ontstaan uit dezelfde soort larve. Het verschil in toegediend voedsel bepaalt uiteindelijk welke larve een Koningin wordt.
De larve die Royal Jelly krijgt toegediend wordt Koningin en leeft 5 jaar. De larve die deze stof niet krijgt toegediend wordt werkbij en leeft 6 weken . . . . Het verschil is ROYAL JELLY.
Royal Jelly bevat zgn. “biogene stimulatoren” met een opbouwende en vitaliserende werking met name als ondersteuning voor de werking van de endocriene klieren.
Dr. Henry L. Heyl/ Frankrijk heeft hier wetenschappelijk onderzoek naar verricht.

Gefermenteerde Bijenpollen
Gefermenteerde Bijenpollen zijn bloesemdeeltjes, verzameld door Bijen, die naar de korf worden gebracht en in de raten worden verzameld. Door de constante temperatuur van de korf (40 graden) worden deze bloesemdeeltjes op een natuurlijke wijze gefermenteerd, waardoor er een verrijking van het produkt ontstaat met een hoog gehalte aan Bioflavonoiden.
Dit in tegenstelling tot “gewone” pollenkorrels, die ook verkrijgbaar zijn, maar deze bioflavonoiden in mindere mate bevatten. Bioflavonoiden hebben een gunstige uitwerking op ons organisme met name op de endocriene klieren en ons Immuunsysteem.
Daarnaast bevatten gefermenteerde Bijenpollen alle vitaminen en Mineralen alsmede spoorelementen en enzymen.
Verder bevatten de capsules nog vitamine C als anti-oxidant ter bescherming van het produkt.
Deze combinatie van natuurlijke werkzame stoffen is uitgebreid op hun werkzaamheid onderzocht.

Bijenbrood
Voederdeeg, gemaakt door werkbijen ten behoeve van de larven. Deze bijzondere stof bevat zoveel “Biogene Stimulatoren” dat Bijenlarven die deze stof door de werkbijen krijgen toegediend pas dán het hart, de bloedvaten, het bloedsomloopstelsel, het zenuwstelsel, de pootjes en het spijsverteringskanaal gaan vormen.
Dan gebeurt tevens het wonder dat de larve in slechts 3 dagen tijd bijna volwassen wordt. Geen enkele stof op aarde dan Bijenbrood bezit een dergelijke biologische activiteit.
Bijenbrood als voedingssupplement voor mensen heeft een sterk herstellend vermogen op de geslachtsklieren en ondersteunt daardoor de naturlijke hormoonbalans van diezelfde geslachtsklieren en de koppelingen en feedback van andere gerelateerde endocriene klieren.

Professor Osmanagic/Joegoslavië (Gynaecoloog) heeft dubbelblind-placebo onderzoek gedaan naar de werking van deze combinatie van natuurlijke stoffen en heeft zeer gunstige resultaten kunnen boeken (90% van de onderzochte vrouwen vermelde verbetering, zonder bijwerkingen).
De Duitse Gynaecoloog Dr. Med. Werner Salomon/Hamburg gebruikt deze combinatie van Royal Jelly, Gefermenteerde Bijenpollen en Bijenbrood met succes in zijn praktijk en meldt goede resultaten zonder bijwerkingen. Veel van zijn patiënten geven de voorkeur aan deze natuurlijke produkten boven een behandeling met hormonen.
In Zweden heeft Gynaecologe Dr. Livia Alm een vergelijkende test gehouden met 50 vrouwen. Zeer goede resultaten werden behaald, zonder bijwerkingen.

De Limburgse Gynaecoloog Dr. Ton M.C. Schellen (†) heeft zich destijds in Nederland beijverd voor een dergelijk alternatief produkt, daartoe geïnspireerd door collega’s uit onder andere Joegoslavië, Roemenië en Duitsland. In 1984 bepleitte hij op een groot Internationaal congres in Florida voor een gehoor van duizenden Gynaecologen de werkzaamheid van Royal Jelly, Gefermenteerde Bijenpollen en Bijenbrood. Kortom Nature’s Help capsules voor de vrouw is een uniek, natuurlijk, werkzaam produkt met name voor vrouwen die iedere maand weer opzien, tegen een bepaalde periode met veel “ongemakken”, dan wel voor vrouwen die opzien tegen een bepaalde leeftijdsperiode waarbij bepaalde veranderingen optreden in het lichaam en een “overgang” plaatsvindt van de ene leeftijdsperiode naar de andere vaak vergezeld van vervelende verschijnselen.
Daarnaast kan Nature’s Help capsules voor de vrouw zorgen voor een toename van de vitaliteit, verbetering van de afweer en bevat dit produkt een keur aan natuurlijke plantaardige vitaminen, mineralen/spoorelementen en enzymen.

”Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood”
Verslag van een test uitgevoerd in Zweden in 1986.
Het doel van deze test was te onderzoeken of behandeling met“Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood” een positief effect heeft op premenstruele (PMS) en overgangs- (KLI) problemen. In samenwerking met medisch deskundigen werden 50 vrouwen uit een gynaecologische praktijk gevraagd om mee te werken aan deze test. Of zij geschikt waren voor de test werd beoordeeld door de gynaecoloog, die deze vrouwen gedurende een aantal jaren onder behandeling had en over dossiers beschikte waarin hun klachten stonden vermeld.

Van de 50 vrouwen werden 29 ingedeeld in de groep PMS en 21 in de groep KLI. Daar de symptomen van PMS vaak gelijkenis vertonen met die van KLI, was het moeilijk om de vrouwen in leeftijdsgroepen in te delen. Een vrouw van 38 kan bijvoorbeeld klachten vertonen die te wijten zijn aan de overgang, terwijl een vrouw van 43 last van PMS klachten kan hebben. In de PMS groep zaten vrouwen van 25 tot 45 jaar, en in de KLI groep zaten vrouwen van 35 tot 65 jaar oud. Hen werd verteld hoe het onderzoek uitgevoerd zou worden. Ze kregen “Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood” en een vragenformulier toegezonden. De testperiode duurde 6 maanden.

De voorgeschreven dosis “Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood” was 2 capsules per dag gedurende 6 maanden. De vrouwen stuurden iedere maand de vragenformulieren met ingevulde gegevens over hoe zij reageerden op de behandeling met “Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood” naar de coördinator van de test. Men nam alleen contact op met de vrouwen wanneer een formulier niet was ontvangen, zodat hun reaktie op de test zo min mogelijk werd beïnvloed. Geen enkel aspect van de test werd geheim gehouden. De vrouwen waren er volledig van op de hoogte dat ze actieve “Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood” innamen.
Enkele vrouwen hielden voortijdig op met de test als gevolg van zulke natuurlijke gebeurtenissen als zwangerschap, of andere omstandigheden zoals periodes van langdurig reizen.

RESULTATEN:
“Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood” bleek zeer effectief bij de behandeling van PMS en KLI.
In hoeverre “Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en Bijenbrood” positief werkte is te zien in de analyse van de antwoorden in de vragenformulieren. Ze zijn weergegeven in %, zodat de waarden van beide groepen (PMS en KLI) vergeleken konden worden.
De berekeningen werden als volgt gemaakt: 6 positieve antwoorden zijn gelijk aan 100%. Wanneer iemand slechts 5 van de 6 keer positief reageert is dit gelijk aan 5/6 van 100%. De cijfers werden opgeteld en het gemiddelde voor alle vrouwen werd uitgerekend. De waarden die voor de aparte groepen genoteerd werden zijn te zien in de bijlagen. Men mag echter niet vergeten dat iemand die niet alle vermelde symptomen vertoonde ook geen verbetering of andere reactie kon vermelden.

Verder zijn de resultaten van de test niet beïnvloed door supervisie of enig ander soort invloed. De testen werden door de vrouwen thuis uitgevoerd volgens instructies die vooraf waren gegeven. Hierdoor zijn de resultaten objectiever dan die van veel klinische tests die in ziekenhuizen of laboratoria worden uitgevoerd en waar men de vragen vaak beantwoordt zoals men denkt dat van hen verwacht wordt. In sommige gevallen is bij PMS een positiever resultaat te zien dan bij KLI. Symptomen die grote verbetering ondergingen waren o.a.: neerslachtigheid met 82%, depressiviteit met 83% en ‘s nachts transpireren met 81% in de PMS groep. In de KLI groep was de vooruitgang als volgt: ’s nachts transpireren met 81%, opvliegers (overdag) met 79%, slapeloosheid met 74%, irritatie met 73%, spanningen en nervositeit met 72% en depressiviteit met 63%.
Ook andere symptomen namen af, zij het in wat mindere mate. Wij willen hierbij ook wijzen op het feit dat geen negatieve bijwerkingen werden geconstateerd. Wel was de mogelijkheid aanwezig dat men totaal niet reageerde.

“Pollen voor de vrouw capsules met Royal Jelly en bijenbrood” is een natuurlijke remedie die drie van de meest werkzame stoffen uit de natuur bevat:
GEFERMENTEERDE BIJENPOLLEN, KONINGINNEGELEI en BIJENBROOD.

Deze studie werd uitgevoerd door: Dr. Livia Alm, Zweden

De volgende resultaten werden bereikt bij vrouwen die voor de eerste
maal “ Pollen voor vrouwen capsules met Royal Jelly en Bijenbrood”
gebruikten:

  menstruatie- overgangsklachten VOORUITGANG IN %
   
PMS
KLI

1.

irritatie

69

73

2.

spanningen, nervositeit

76

72

3.

neerslachtigheid

82

61

4.

hoofdpijn

60

56

5.

misselijkheid

72

46

6.

krampen

53

47

7.

pijn in de benen

48

41

8.

pijn in de rug

73

52

9.

ander soort pijn

64

48

10.

gezwollen vingers

67

61

11.

gespannen borsten

67

52

12.

gespannen gevoel in de buik

63

53

13.

opvliegers overdag

79

79

14.

opvliegers ’s nachts

81

81

15.

hartkloppingen

65

48

16.

depressiviteit

83

63

17.

slapeloosheid

74

74

18.

gevoelens van agressie

79

64

19.

bedreigd voelen

77

59

20.

vermoeidheid

63

65

21.

problemen met concentratie

73

64

De resultaten worden weergegeven in de volgende grafieken. De nummers op de horizontale balk corresponderen met de symptomen als volgt:

1 = irritatie

12 = gespannen buik

2 = spanningen, nervositeit

13 = opvliegers overdag

3 = neerslachtigheid

14 = opvliegers ’s nachts

4 = hoofdpijn

15 = hartkloppingen

5 = misselijkheid

16 = depressiviteit

6 = krampen

17 = slapeloosheid

7 = pijn in de benen

18 = gevoelens van agressie

8 = pijn in de rug

19 = bedreigd voelen

9 = ander soort pijn

20 = vermoeidheid

10 = gezwollen vingers

21 = problemen met concentratie

11 = gespannen borsten

 

Menstruatie klachten in kaart gebracht

Nature’s Help capsules voor de vrouw is verkrijgbaar in een verpakking van 60 stuks.
Gebruik: dagelijks of om de dag 1 capsule voor het ontbijt innemen met wat water of vruchtesap.
Nature’s Help capsules voor de vrouw kunt U zonder problemen jaar na jaar blijven innemen.
Van Royal Jelly, Gefermenteerde Bijenpollen en Bijenbrood zijn bij normaal gebruik geen bijwerkingen bekend.

Folder CAPSULES VOOR DE VROUW als PDF download: CAPSULES VOOR DE VROUW folder

de copyrights van deze tekst en de foto's/afbeeldingen blijven eigendom van Natural Sales, downloads alleen voor eigen gebruik en niet voor commerciële of andere doeleinden.